'; | Bærekraftige Skoleledere

Livsmestring, medborgerskap og bærekraft skal inn i den nye læreplanen. Hva skjer om vi utfordrer skoleledelsen til å ta disse tverrfaglige temaene med seg hjem? 

Kan en enkelt endring i eget liv bidra til en bedre forståelse av «overordnet del» i læreplanverket? Og hvilken betydning vil det ha for hvordan skolen legger til rette for opplæring i spørsmål knyttet til klima og miljø?

I løpet av 30 dager vil skoleledere i Hamar Kommune ta på seg ulike utfordringer knyttet til disse temaene, og utforske hvilken rolle enkeltindivider spiller i det store bildet. Folk betyr så mye mer enn vi tror!

Det er våre små endringer som utgjør en stor forskjell. 

Bærekraftige skoleledere går av stabelen 26.april!

Bærekraftige skoleledere er et samarbeid mellom Hamar Kommune og cCHANGE.

Verktøyet som benyttes kalles cCHALLENGE og er utviklet av professor Karen O’Brien ved universitetet i Oslo. Det bygger på 30 år med forskning på klimaendring, bærekraft og omstilling.