'; Bærekraftige skoleledere |

Livsmestring, medborgerskap og bærekraft skal inn i den nye læreplanen. Hva skjer om vi utfordrer skoleledelsen til å ta disse tverrfaglige temaene med seg hjem? 

NYE INNLEGG FRA DELTAKERNE

cCHANGE Team

  Mange spør seg: Hva kan jeg gjøre for klima?   Vel, det er så mye! Du kan kaste mindre mat, du kan reise kollektivt eller du kan fly mindre. Etter hvert er vi blitt ganske gode...

Les Mer »
4
Ringvirkninger
skapt av Bærekraftige skoleledere

MØT DELTAKERNE

Samarbeid mellom: